KONFERANS: “AŞAĞILAMA, ULUSLARARASI İLİŞKİLER FAKTÖRÜ VE PATOLOJİSİ”

Institut français Izmir
23.05.2022 - 19:30

Cumhuriyet Bulvarı No:152 Alsancak

23 Mayıs 2022,  saat 19:30

Institut français İzmir

Konuşmacı: Bertrand BADIE (Sciences Po Paris Üniversitesi)

Kolaylaştırıcı: Ferhat KENTEL (İstanbul Şehir Üniversitesi)

 

Toplumlar; uluslararası ilişkilerde belirleyici faktörler haline geldikçe, aşağılanma bu ilişkilerin oluşumunda ve gelişiminde merkezi bir rol oynamaktadır. Bazen kamuoyu tarafından yaygın bir şekilde hissedilen, bazen de iktidardakiler tarafından manipüle edilen ve kullanılan aşağılama, uluslararası oyunu bozar, milliyetçi ve popülist hamleleri teşvik eder, şiddeti tetikler ve düzeltmesi çok daha zor bir gerilim kaynağı haline gelir.

Bertrand BADIE : Paris Siyasal Araştırmalar Enstitüsü ve Ulusal Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsü’nden mezun olan Bertand Badie, doçentlik ve siyaset bilimi alanında doktora ünvanına sahiptir. Araştırmaları; sosyoloji ve uluslararası ilişkiler teorisi, karşılaştırmalı siyaset, çok taraflılık, uluslararası kamuoyu, devletin ve uluslararası ilişkilerde egemenliğin gelişiminin yanı sıra siyasi kültür üzerinedir.

Auvergne-Clermont-Ferrand I Üniversitesi’nde profesör olmadan önce (1982-90), akademik kariyerine Paris I-Panthéon Sorbonne Üniversitesi’nde önce Asistan olarak (1974-77) daha sonra uzman asistan olarak başladı (1977-82). Bu dönemde Ulusal Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsü’nde (1975-1990) ve Sosyal Bilimler İleri Araştırmalar Okulunda (1987-1990) öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Öğretim görevlisi, ardından 1990’dan itibaren Paris Siyasal Araştırmalar Enstitüsü’nde Üniversite Profesörü görevini sürdürdükten sonra 2018’de Fahri Profesör oldu. Bertrand Badie ayrıca 1994 ve 2003 yılları arasında Sciences Po Basın koleksiyonlarını yönetti. Ayrıca 1999’dan 2018’e kadar Paris Siyasal Araştırmalar Enstitüsünde uluslararası ilişkiler yükseköğrenimi yöneticisi olmuştur.

Bertrand Badie, 2006’dan 2013’e kadar Fransız Yakın Doğu Enstitüsü’nün bilimsel konseyinin Başkanı ve (2003’ten beri) yürütme komitesi üyesi, ardından Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği’nin (2006-2010) Başkan Yardımcısıydı. Ayrıca 2012-13 yıllarında siyaset bilimi yükseköğrenimi ulusal doçentlik sınavı jürisine başkanlık etti.

Bertrand Badie, İnsan Hakları Diplomasisi (2002) dahil olmak üzere yaklaşık elli eserin yazarıdır. Bunların arasında; Gücün iktidarsızlığı: yeni uluslararası ilişkilerin belirsizlikleri ve umutları üzerine bir deneme (2004), International Encyclopedia of Political Science (en coll.) (2011), Aşağılananların zamanı – Uluslararası İlişkiler Patolojisi (2014), Artık dünyada yalnız değiliz (2016), Dünyayı güney yeniden icat ettiğinde (2018), Tartışmalı Hegemonya (2019), Handbook of Political Science (en coll 2020), Rethinking International Relations (2020), İnter-sosyaliteler – Dünya artık jeopolitik değil (2020) ve Küresel Güçler – Uluslararası Güvenliği Yeniden Düşünmek 2021’de yayınlanan son kitabıdır.

Ferhat KENTEL : Ferhat Kentel 1981’de ODTÜ’de işletmecilik lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1983’te Ankara Üniversitesi SBF’den yüksek lisans ve 1989’da Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’den sosyoloji doktora derecesi aldı. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde ve son olarak, kapatılan İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2020’den beri İzmir’de kurulu “BAYETAV – Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı”nın genel koordinatörlüğünü yürütüyor. Ortak çalışma ürünleri olan Euro-Türkler, milliyetçilik, Ermeniler ve kır mekanları üzerine araştırma kitapları yayınlandı. Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli kitap ve dergilerde gündelik hayat ve duygu sosyolojisi alanlarında, yeni sosyal hareketler, din, İslâmi hareketler, aydınlar, etnik cemaatler üzerine makaleleri yayımlandı.

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü işbirliği ile.