Mesleki Fransızca Kursları

Mesleki Fransızca Kursları

İhtiyaçlara ve faaliyet alanlarına göre uyarlanan mesleki Fransızca kurslarımız, şirketlerin yanı sıra genel veya özel bir iş alanında etkin biçimde Fransızca kullanmak isteyen çalışanlara yöneliktir. Sektör ve faaliyet alanınıza göre düzenlenen mesleki Fransızca kursları, iş hayatınızda daha işlevsel olmanızı sağlayacaktır.

PHOTO-2020-01-07-23-45-51

Bu kurs, Fransızca ticaret, idari işler ve iletişim alanlarında işlevsel becerileri kazandırmayı amaçlar.
Derslerimiz ekonomi, işletme, ticaret ve yöneticilik alanlarında çalışan ve Fransız dilini sosyal ve profesyonel alanlarda etkili bir biçimde kullanmayı arzulayan tüm profesyonellere yöneliktir.
Amaç: Sosyal ve profesyonel iletişim için gerekli teknik ve dil becerilerini kazanmak.
Sözlü anlatım:
Sosyal ve mesleki anlamda iletişim kurmak ve sürdürmek;
Bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak;
Görüşme, toplantı ve seminerlere katılmak;
Kendi deneyim alanıyla ilgili konularda söz almak;
Görüşmeleri ve müzakereleri anlamak ve yönlendirmek;
Yazılı anlatım:
Profesyonel içerikli dökümanları anlamak;
Kendi iş alanıyla ilgili dökümanları yazabilmek.
Yöntem:
Bu kurs, iletişimsel yöntemle katılımcılara Fransız dilinde kendilerini ifade etmelerini sağlamaya yöneliktir. Aynı zamanda dilbilgisel ve sözlüksel olarak becerileri geliştirmeyi öngörür.

Bu kurs, Fransız dilinde bankacılık ve finans sektörlerinde işlevsel becerileri kazandırmayı amaçlar.
Derslerimiz: Bu kurs, bankacılık ve finans sektörlerinde Fransız dilinde kendini geliştirmek isteyen herkese hitap etmektedir.
Hedefler:
Banka ve finansın anahtar kelimelerinin dağarcığına sahip olmak;
Bankacılık ve finansçılık belgeleri ve verileri hakkında kolaylıkla tartışabilmek;
Yüz yüze görüşmelerde Fransızca’yı etkili bir şekilde kullanabilmek;
İşle ilgili belgelerin özetlenmesindeki teknikleri geliştirmek.
Yöntem:
Bu kurs, iletişimsel yöntemle katılımcılara Fransız dilinde kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade etmelerini saǧlamaya yöneliktir. Aynı zamanda dilbilgisel ve sözlüksel olarak becerileri geliştirmeyi öngörür.

Bu kurs, Fransız dilinde hukuki alanda fonksiyonel becerileri kazandırmayı amaçlar.
Derslerimiz : Fransızca konuşan hukukçularla ve Fransızca yazılmış belgeler üzerinde çalışan tüm hukukçulara yöneliktir.
Amaç : Hukuk alanında gerekli anlatım biçimlerine ve sözcük dağarcığına hakim olmak. Hukuksal faaliyetlerde, sosyal ve profesyonel durumlarda ihtiyaç duyulan iletişim stratejilerini uygun şekilde kullanabilmek.
Çalışma alanları: İşletme hukuku, iş hukuku, yargı düzeni, yargı çalışanları, haklar, mülkiyet, yükümlülük.
Sözlü anlatım:
Profesyonel ve sosyal alanlarda iletişime geçmek, ilişkileri sürdürmek;
Profesyonel faaliyet alanındaki bildirileri anlamak;
Bilgi paylaşımı:
Görüşmelere katılmak, görüş ifade etmek, tavsiyelerde bulunmak, müzakere yapmak;
Yazılı anlatım:
Yasal dökümanları anlamak ve önemli bilgileri açığa çıkarmak;
Profesyonel faaliyet alanıyla ilgili belge yazmak;
Yöntem:
Bu kurs, iletişimsel yöntemle katılımcılara Fransız dilinde kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade etmelerini saǧlamaya yöneliktir. Aynı zamanda dilbilgisel ve sözlüksel olarak becerileri geliştirmeyi öngörür.

Bu kurs, sekreterlik alanında dilsel ve operasyonel becerileri kazandırmayı amaçlar.
Derslerimiz: Sekreterlik alanında çalışan ve Fransızca konuşan kişilere hizmet veren tüm profesyonellere yöneliktir.
Amaç: Profesyonel alanda karşılaşılabilecek tüm durumlarda Fransızcayı sözlü ve yazılı olarak etkili bir biçimde kullanmak.
Sözlü anlatım:
Toplantıları ve görüşmeleri anlamak ve rapor hazırlamak;
Karşılamak, bilgi vermek, organizasyonlarda görev almak, iletişim kurmak ve sürdürmek;
Kişisel ve profesyonel çevrelerde ilgi alanlarından bahsetmek, görüş bildirmek;
Yazılı anlatım:
Referans belgeler üzerinden araştırma yapmak;
Profesyonel belgeleri anlamak ve özet çıkarmak;
Yazılı iletişim sağlamak;
Toplantı raporları ve sentez notları hazırlamak.
Yöntem:
Bu kurs, iletişimsel yöntemle katılımcılara Fransız dilinde kendilerini ifade etmelerini saǧlamaya yöneliktir. Aynı zamanda dilbilgisel ve sözlüksel olarak becerileri geliştirmeyi öngörür.

Bu program, bilim ve teknik alanlarda dilsel ve işlevsel becerileri kazandırmayı amaçlar.
Derslerimiz: Bilimsel ve teknik alanlarda çalışan tüm profesyoneller içindir.
Amaç: İleri seviyede teknik ve/veya bilimsel bilgi gerektiren profesyonel durumlarda Fransızcayı etkili bir biçimde sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek.
Hedefler:
Sözlü anlatım:
Konferans ve seminer tarzı hitapları anlayabilmek ve rapor edebilmek;
Tartışmalara katılmak ve görüş bildirmek;
Detaylı açıklamaları ve talimatları anlamak ve bildirmek;
Yazılı anlatım:
Kendi uzmanlık alanındaki dokümanları anlamak;
Yazılı iletişim sağlamak;
Profesyonel belgeleri kaleme almak.
Yöntem:
Bu kurs, bilim alanında yazılı ve sözlü iletişimde katılımcıların Fransız dilinde kendilerini kolaylıkla ifade etmelerini sağlamaya yöneliktir. Aynı zamanda dil bilgisi ve kelime haznesi açılarından becerileri geliştirmeyi öngörür.

Bu program, diplomatik ve uluslararası ilişkiler alanlarında dilsel ve operasyonel becerileri kazandırmayı amaçlar.
Derslerimiz: Fransızca olarak görüşmeler yürütmek, temaslarda bulunmak ve iletişim kurmayı arzu eden diplomatlara, devlet memurlarına ve uluslararası alanda görev alacak her türlü kamu veya özel sektör çalışanlarına yöneliktir.
Hedefler:
Diplomasi ve uluslararası ilişkilere yönelik kelime dağarcığı kazanmak;
Diplomasi dünyasında kullanılan deyimler ve terimleri öğrenmek;
Resmi çerçevede söz almak (toplantılar, politika tartışmaları…);
Rapor, tutanak ve benzeri resmi belgeleri yazmak için gerekli üslubu geliştirmek;
Hitabet yeteneğini geliştirmek.
Yöntem:
Bu kurs; iletişimsel, uygulayıcı ve işlevsel yaklaşımlarla sözlü ve yazılı becerilerin edinimini, iletişim stratejilerini ve aynı zamanda dilsel araçları geliştirmeye yöneliktir.

Bu kurs, moda ve dizayn sektörlerinde dilsel ve operasyonel becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Derslerimiz: Moda sektöründe çalışan ve etkili biçimde Fransızca konuşmak isteyen herkese hitap etmektedir.
Hedefler:
Sosyal ve mesleki temaslarda bulunmak ve sürdürmek;
Ürünleri, yöntemleri ve kreasyonları anlamak ve tanıtmak;
Tartışmalara katılmak, değerlendirme ve görüşlerini ifade etmek;
Bir fikri savunmak, ikna etmek ve görüşmelerde bulunma ;
Uzmanlık alanına yönelik dökümanları okumak ve analiz etmek.
Yöntem:
Bu kurs; iletişimsel, uygulayıcı ve işlevsel yaklaşımlarla sözlü ve yazılı becerilerin edinimini, moda dilini ve aynı zamanda dilsel araçları geliştirmeye yöneliktir.

Bir Fransız şirketinde, frankafon bir şirkette ya da frankafon iş arkadaşı arayan uluslararası bir şirkette iş ya da staj mı bulmak istiyorsunuz?
Bu kurs, Fransız dilinde iş aramanızda, CV ve motivasyon mektubunuzu hazırlamanızda ve yine bir iş mülakatına hazırlanmanızda size rehberlik yapacaktır.
Program:
• İş ilanları ve bir iş hakkında bilgi edinmek;
• Bir iş ilanını anlamak ve cevap vermek;
• CV hazırlamak;
• Motivasyon mektubu hazırlamak;
• İş mülakatına katılmak.
Yöntem:
Katılımcılar, karşılıklı etkileşim ve somut etkinliklerle, iş aramalarında istenen sözlü ve yazılı iletişimsel görevleri gerçekleştirmeye teşvik edilirler.

Bu kurs, Fransız dilinde turizm, otelcilik ve lokantacılık alanlarında fonksiyonel becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Derslerimiz: Turizm, otelcilik ve lokantacılık sektörlerinde çalışan ve Frankofon müşterilere ve partnerlere hizmet veren tüm profesyonellere yöneliktir.
Amaç: Fransızcayı hem sözlü hem de yazılı olarak, sosyal ve profesyonel iletişimde etkili bir biçimde kullanmak.
Hedefler:
Sözlü anlatım:
Karşılamak, bilgi vermek ve rezervasyon yapmak;
Verilecek hizmetlerin sunumu, teklifi, promosyonu ve organizasyonunu sağlamak;
Bir konuyu savunmak, ikna etmek ve anlaşmazlıkları çözmek;
Yazılı anlatım:
Profesyonel belgelere hakim olmak.
Yöntem:
Bu kurs, iletişimsel yöntemle katılımcılara Fransız dilinde kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade etmelerini saǧlamaya yöneliktir. Aynı zamanda dilbilgisel ve sözlüksel olarak becerileri geliştirmeyi öngörür.

Hedef: İş alanınızdaki gereksinimlere cevap verebilmenizi sağlayan Fransızca bilgisi ve yetisini kazanmak (sunum, iş yazışması, iş görüşmesi ve toplantı, telefon görüşmeleri, not alma, müzakere…)
Uzun süreli ya da kısa dönemli-yoğun kurslar, atölyeler, özel dersler…

INSTITUT FRANÇAIS TÜRKİYE/ANKARA

Kurs sekreterliği çalışma saatleri:
Pazartesi – Cuma: 09:30 – 13:00 / 14:00 – 18:30
Cumartesi: 10:00 – 16:00

Tel: 0312 408 82 -26-29-21-22
E-posta: kurslar.ankara@ifturquie.org