Ekip

Ekip

Ankara

Yönetim

Sophie GAUTHIER-AYDOĞDU
Murahhas Müdire

Murat ÇELİK
İdari işler, yönetim ve iletişim sorumlusu

Dil Kursları Servisi

Hülya ÖZ
Kurslar müdürü

Deniz ATEŞ
Kurslar idari koordinatörü

Ülker ÖZDEMİR
Pedagojik danışman & arşiv sorumlusu

Hilal BEKTAŞ
Kurslar sekreteri

Muhasebe

Barış ERDOĞAN
Muhasebe sorumlusu

Teknik Servis

Ismail BABAOĞLU
Teknik ve IT sorumlusu

Ömer ÖZDEMİR
Ulaşım

Kültür Servisi

Özlem GÜL
Kültür sorumlusu

Campus France

Alexandre SUBAŞI
Bölge sorumlusu

Kütüphane

Sultan ALPARSLAN
Kütüphane sorumlusu