TCF – TEF

TCF – TEF

Fransızca bilgisi testi (TCF)

Kimler başvurabilir ? Eğitim, kişisel veya mesleki amaç güden gençler ve yetişkinler.

Fransızca bilgi düzeyini ölçmeye yönelik bu sınavların ayrıca özel aday gruplarına göre farklı türleri bulunmaktadır. Artan hareketlilik taleplerine yönelik ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış Fransızca bilgisi testi TCF, özellikle öğrencilere, şirketlere ve uluslararası kuruluşlara hitap eder.

sinavlarTCF1

TCF, konfarans programları, CPU, CDFI, CGE gibi yükseköğretim kurumları ve Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı tarafından tanınan bir belgedir.

Değerlendirilen seviyeler : A1- C2

TCF, Avrupa Dilleri Ortak Referans Sistemi’ne (CECRL) göre adayların Fransızca bilgi seviyelerini tespit eder

Zorunlu testler:

 • Sözlü anlama (30 soru)
 • Dil yapısına hakimiyet (20 soru)
 • Yazılı anlama (30 soru)
 • Tamamlayıcı sınavlar
 • Sözlü anlatım
 • Yazılı anlatım

Özel durumlar için TCF

Ön kabul amaçlı (DAP) Fransız vatandaşlığına başvuru için (ANF) Quebec için
Kimler başvurabilir?

Bir üniversitede lisans 1 ve lisans 2 programlarına veya bir mimarlık okuluna ön başvuru yapmak isteyen öğrenciler.

Kimler başvurabilir?

Evlilik yoluyla veya vatandaşlığa geçiş başvurusuyla Fransız vatandaşlığı almak için aday olanlar.

Kimler başvurabilir?

Uyruğu ve anadili farketmeksizin, Quebec Göç ve Kültürel topluluklar Bakanlığı nezdinde sürekli göçmenlik işlemlerini başlatmak isteyen herkes.

Ön kabul amaçlı TCF, Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı ile Kültür ve İletişim Bakanlığı’nın resmi sınavıdır.DELF B2 veya DALF diplomalarına sahip adaylar bu diplomalarını ön kabul amaçlı TCF yerine saydırabilirler.

Avrupa Ekonomik Bölgesi vatandaşları TCF DAP’tan muaftırlar ama TCF testlerine girmeleri gerekir.

Değerlendirilen seviyeler : A1 – C2

Zorunlu testler :

 • Sözlü anlama (30 soru)
 • Dil yapısına hakimiyet (20 soru)
 • Yazılı anlama (30 soru)

Yazılı anlatım

2012 Ocak ayından bu yana mevcut olan Fransız vatandaşlığına başvuru amaçlı TCF, Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yasanın hükümlerini yerine getirmek üzere özel olarak tasarlanmıştır.Bu hükümler çerçevesinde, Fransız vatandaşlığına başvuranların, sözlü B1 (sözlü anlama ve anlatım) seviyesinde olmaları gerekmektedir.

Zorunlu testler :

 • Sözlü anlama (30 soru)

Sözlü anlatım

Fransızlar ve frankofonlar da bu tedbirlere tabidir.

Değerlendirilen seviyeler: A1’d

Fransızca değerlendirme testi (TEF)

Fransız Kültür Merkezi, Paris Ticaret ve Sanayi Odası’nın verdiği TEF sertifikaları için sınav merkezidir.

 • TEF – Fransızca değerlendirme testi
 • TEFAQ – Quebec göç başvurusu için
 • TEF Canada – Kanada’ya ekonomik amaçlı göçmenlik başvurusu için
 • DFP – Mesleki Fransızca Diploması
 • TEF Naturalisation – Fransız devleti nezdinde vatandaşlık başvurusu için

TEF-TCF DİPLOMALARI
Uluslararası düzeyde tanınan Fransızca diplomasına sahip olun !

TEF – TCF DİPLOMALARI

TEF (Fransızca dil deǧerlendirme testi) Paris Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği uluslararası geçerliliğe sahip Fransızca dil testidir.

TCF (Fransızca dilbilgisi testi) Uluslararası Eğitim Merkezi tarafından verilen dil testidir.

Fransız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bu belgeler 2 yıl geçerlidir. Mesleki, akademik veya kişisel amaçlı becerileri değerlendirir.

2021 TEF – TCF Sınav takvimi

Sınav

Sınav tarihi

Sınav tarihi

Eylül

TCF

15.09.2021

16.09.2021

Ekim

TEF

13.10.2021

14.10.2021

Kasım

TCF

17.11.2021

18.11.2021

Aralık

TEF

15.12.2021

16.12.2021

Ücretler: 

TEF : Çoktan seçmeli : 1800 TL / Yazılı anlatım : 600 TL / Sözlü anlatım : 600 TL

Fransız Vatandaşlığa kabul TEF : Dinlediğini anlama ve sözlü anlatım: 1 200 TL

TEFAQ / TEF Canada : Yazılı anlama : 600 TL / Dinleme, anlama : 600 TL / Yazılı anlatım 600 TL / Sözlü anlatım : 600 TL

TCF : zorunlu bölüm  : 1200 TL / Yazılı anlatım : 600 TL / Sözlü anlatım : 600 TL

TCF ANF : Tam test (Fransız vatandaşlıǧa erişim ) : 2 000 TL

TCF Québec : Yazılı anlama : 600 TL / sözlü anlatım: : 600 TL / Expression écrite : 600 TL / Expression orale : 600 TL

TCF DAP Zorunlu testler (Sözlü anlama, Dil yapısına hakimiyet, Yazılı anlama, Yazılı anlatım) le tarif est de 700 tl

 

TCF DAP Zorunlu testler (Sözlü anlama, Dil yapısına hakimiyet, Yazılı anlama, Yazılı anlatım) le tarif est de 700 tl

TCF DAP : Test complet (Compréhension orale, Structures de la langue, Compréhension écrite, Expression écrite) 700 TL

TEF (Fransızca dil deǧerlendirme testi) Paris Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği uluslararası geçerliliğe sahip Fransızca dil testidir.

 TCF (Fransızca dilbilgisi testi) Fransız Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan Uluslararası Pedagojik Eğitim Merkezi tarafından verilen, eğitim ve mesleki amaçlı Fransızca bilgi seviyesini belirleyen dil testidir.

Fransız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bu belgeler 2 yıl geçerlidir. Mesleki, akademik veya kişisel amaçlı becerileri değerlendirir.

 

 


Adımlar:
1. Sınavlar sekreterliği’ne kaydınızı yaptırınız sinavlar.ist@ifturquie.org

Bilgi ve kayıt

Institut français de Turquie – TAKSİM
Sınav sekreterliği
Tel: 0850 755 68 14
E-posta: sinavlar.ist@ifturquie.org
Adres: İstiklal Caddesi N°4 – Taksim 34435 – Istanbul