Ankara

25.05.2022 Çarşamba, 19:30

Konferans dili Fransızca ve Türkçe’dir, iki dil arasında simültane çeviri sağlanacaktır