Ankara
Etkinlik Fransızca ve Türkçe gerçekleşecek ve simültane çeviri yapılacaktır
14 Şubat, 19.30