FRANKOFONİ VE DİDAKTİK KONFERANS SERİSİ

Frankofoni Baharı kapsamında Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi, İstanbul Fransızca Öğretmenleri Derneği ve Institut français Türkiye didaktik ve frankofoniye ilişkin bir seri konferans düzenliyor.

Galatasaray Üniversitesi tarafından üstlenilen « Didaktik Nisan » projesi Institut français Türkiye ve Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarlığı’nın FLE öğretmenlerine yönelik olarak sunulan başlangıç formasyonları ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın FLE öğretmenlerinin sürekli formasyonu projelerinin arasında yeni sinerjiler yaratmak konusundaki istekliliğinin altını çizmektedir.

Proje, Türkiye’deki FLE öğretmenlerinin başlangıç ve sürekli formasyonlarına güçlü bir akademik desteğin yanı sıra iş ortaklarımız ve öğretmen meslektaşlarımızın beklentilerini ülke çapında çeşitli etkinliklerle karşılamak amacındadır.

PROGRAM

8 Nisan // 14.00-16.00

Le cadre européen commun de référence pour les langues : histoire(s) et projet(s)

Madame la Professeure Emérite Véronique CASTELLOTTI

15 Nisan // 14.00-16.00

Évaluation, certification, CECRL : interprétations plurielles, logiques contradictoires… et renforcement de dynamiques homogénéisantes

Madame la Professeure Emérite Véronique CASTELLOTTI

Madame la Professeure Emmanuelle HUVER

Monsieur Alper ASLAN, doctorant

22 Nisan // 14.00-16.00

Réceptions du Cadre et perspectives

Madame la Professeure Emérite Véronique CASTELLOTTI

Madame Claudia GUTIERREZ ROMERO, doctorante

29 Nisan // 14.00-16.00

Conférence de clôture

Enseigner le français dans une dimension francophone

Monsieur le Professeur Philippe BLANCHET

Konferans programını indirmek için tıklayın

Konferans programında Zoom bağlantıları bulunmaktadır.