Kabul ve Kayıt

İlk seneye kabul

Türk vatandaşları için 

Yükseköğretim, lise diploması veya denk bir diplomaya sahip tüm Türk vatandaşlarına açıktır ancak üniversiteye kabul seçme sınavına tabidir.  Bu seçme, kontenjan sayısı, adayların aldıkları puanlar ve yabancı diller, spor ve sanat gibi bazı programlar için yapılan özel sınavlara dayanmaktadır. Adayların başarıları, ortaokul başarı notları ve yükseköğretime geçisi sağlayan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) puanlarına göre hesaplanmaktadır. 2 ila 4 yıllık meslek yüksek okullarına giriş ise, eğer öğrencinin teknik veya meslek lisesinde gördüğü eğitim seçtiği üniversite programıyla uyumluysa, LYS olmadan da yapılabilir. Lise diplomasına sahip olanlar YGS ve LYS’ye girdikten sonra eğer kontenjanda yer varsa üniversiteye girebilirler. Adayları seçme ve farklı programlara yerleştirme süreci YÖK’e bağlı ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılmaktadır. www.osym.gov.tr

Yabancı adaylar için

1- Türk vatandaşlığına sahip olmamak.

2- Lise son sınıfta olmak veya başarıyla bitirmiş olmak. Bu eğitimlerin Türk liselerinin öğretim programıyla denkliğinin onaylanması  gerekmektedir.

3- Başvurulan kurumun talep ettiği özelliklere sahip olmak.

ÖNEMLİ:  Her disiplin için yabancı öğrenci kontenjanı vardır.

Bu adaylar, geldikleri ülkeye ve hedefledikleri üniversiteye göre diplomalarının geçerliliğini teyid ettirmelidirler.

Yabancı öğrencilerin Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarına kabulü için YÖS’e denk kabul edilen asgari not değerlendirmeleri için: www.studyinturkey.net/news/examinations-and-minimum-scores-which-are-considered-equivalent-to-the-yos-for-the-admission-of-the-foreign-students-to-the-institutions-of-higher-education.html

Fransız bakaloryası genel olarak tanınmaktadır ancak çoğu zaman 20 üzerinden 12 ve, bazı üniversitelerde, 20 üzerinden 14 notu istenmektedir. Bu durumda başvuru doğrudan seçilen üniversiteye  yapılmalı ve adaylık için son başvuru tarihlerine dikkat edilmelidir.

ÖNEMLİ: Bazı üniversiteler bir iç sınav düzenlemeye devam etmektedir. Bu sınav seçilen üniversitenin bünyesinde ilkbaharda gerçekleştirilir. Bu nedenle her kurum nezdinde doğrudan bilgi alınmalıdır. Türkiye’nin Fransa Büyükelçiliği eğitim bürosu da bilgilendirme yapmaktadır.

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi)

Adres: Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No: 1 06800 Bilkent / ANKARA
(0312) 444 6796

İnternet sitesi: www.osym.gov.tr

– Yurtdışında yaşayan ve eğitim gören Türk vatandaşları ya da çift vatandaşlıkları olanlar

Bu öğrenciler için özel bir sınav bulunmaktadır. YÇS olarak adlandırılan bu sınavı ÖSYM düzenler. Fransa’da yaşayan adaylar bakalorya diplomasına sahip olmalıdır. Bu öğrencilere açık olan bölümler, dil ve edebiyat (Türk, Alman, Fransız ve İngiliz), tarih, coğrafya, turizm, gazetecilik, halkla ilişkiler, sinema-radyo-televizyon, ve öğretmenlik eğitimleridir. Bu sınav, yeteri kadar aday olması halinde Paris’de, olmaması halinde ise Köln’de (Almanya) Haziran sonu Temmuz başı  yapılır.

Nasıl yapılır?

Mayıs ayında adresinize en yakın Türk konsolosluğundan üniversitelerdeki açık programları ve üniversitelerin talep ettiği puanları içeren açıklayıcı broşürü temin edebilirsiniz. Konsolosluk ayrıca diploma çevirilerini aslına uygun olarak onaylayabilir. (Burada söz konusu olan bakalorya diplomasıdır.)

Diğer yandan, Türk üniversitelerinin büyük bir bölümü Türk göçmen ailelerinin çocukları için özel kontenjanlara sahiptir. Bunun için özel bir seçme yapılır. Bu konudaki bilgilere Yükseköğretim Kurulu’nun sitesinden Türkçe olarak ulaşılabilir :  www.yok.gov.tr

Eğitimin sürdürülmesi (transfer)

Diğer üniversitelerden gelen öğrenciler için giriş sınavı yoktur. Tercih edilen üniversiteye doğrudan başvurmak gerekir. 2 yıllık meslek yüksek okulu öğrencileri, ÖSYM tarafından düzenlenen özel merkezi bir sınavla lisans öğretim programına geçebilirler.

Türkiye ile Erasmus değişimleri

Fransız yüksek okul ve üniversitelerine kayıtlı olan öğrenciler Türkiye ile Erasmus+ değişim programından faydalanabilirler. 100’ün üzerinde Fransız kurumunun değişim anlaşmaları bulunmaktadır.

2015-2016 döneminde, Fransa’dan 865 öğrenci Erasmus+ programıyla (eğitim veya staj amaçlı olarak) Türkiye’ye gelmiştir. Birçok üniversite çift diploma anlaşması imzalamıştır. Kendi eğitim kurumunuzun Uluslararası İlişkiler servisinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Değişim programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için
YÖK : http://www.yok.gov.tr/web/guest/yurt-disindan-kabul-edilecek-ogrenci-kontenjanlari
Türkiye Ulusal Ajansı : www.ua.gov.tr
Study in Turkey : http://www.studyinturkey.gov.tr/pages/exchange