Meslek Sahipleri ve Araştırmacılar

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği İşbirliği ve Kültür Etkinlikler Servisi (SCAC), Türkiye’deki Yabancı Dil Fransızca öğretmenlerine deneyimli dil öğretim merkezlerinde iki haftalık staj olanağı sunmaktadır. Bu pedagojik ve dil stajları, öğretmenlerin Fransız sosyal ve kültürel gerçeklikleriyle iletişimini teşvik ederek pedagojik donanımlarını güncellemek ve bilgilerini tazelemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Her yıl 40 öğretmen bu stajlardan faydalanmaktadır. Ankara, İstanbul ve İzmir bölgelerinde öğretmenlik yapan burs adaylarının, bölgelerindeki Fransızca öğretmenleri derneği üyesi olmaları gerekir. Başka bölgelerde olup üyeliği bulunmayan öğretmenler adaylıklarını doğrudan SCAC’a sunabilirler. SCAC’ın Fransa’da işbirliği yaptığı eğitici kuruluşlar : Centre international d’études pédagogiques (Ciep-Belc), Centre de linguistique appliquée de Besançon, Cavilam de Vichy, Alliance Française de Paris

Frankofoni ve eğitim başlığı altında bulunan formasyon sayfalarını inceleyiniz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet burs programı, Avrupa Birliği müktesebatı ile ilgili konularda uzmanlaşmış personel ihtiyacını karşılayarak, müktesebatın etkin şekilde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Bilgi için : http://www.jeanmonnet.org.tr/tr/

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği 2018 için 3 çeşit yurtdışı araştırma ödeneği ayırdı. Fransa ve Türkiye arasında bilim alanında yeni işbirlikleri yaratmak amacıyla başlatılan ödenek programı, Türk araştırmacılara akademik kariyerlerinin değişik etaplarında Fransız meslektaşları ile birlikte çalışma fırsatı sunuyor . Başvuru için son tarih : 12 Şubat 2018 geceyarısı

Detaylı bilgi için tıklayın
Adaylık formu için tıklayın

2018 araştırma bursları sonuçları için tıklayın