Dil Seviyeleri

Kurs seviyeleri – Genel Fransızca – Yetişkinlere

İstanbul Fransız Kültür Merkezi, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar, yazılı ve sözlü yetilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak kurslar sunmaktadır. Kurslarımız, Avrupa Dilleri ortak referans sisteminin belirlediği uluslararası standartları takip etmekte ve DELF – DALF – TCF – TEF gibi resmi sınavlara etkin bir şekilde hazırlamaktadır.

Seviyelere göre kazanılan yetiler

Kişisel, profesyonel, eğitsel ve genel anlamda seviyelere göre yetilerin kazanılması öngörülen alanlar şu şekildedir.
A1 seviyesi: Temel ihtiyaçları karşılayan basit ifade ve deyimleri anlamak ve kullanmak ; basit söylemleri anlamak ve bilgi alışverişinde bulunmak ; günlük hayatta yapılan konuşmalara katılmak ; temel konularda fikir ve beğenileri dile getirmek.
A2 seviyesi: Günlük hayattaki durumlarda kendini ifade edebilmek ; tanıdık durumlarda bilgi alışverişinde bulunabilmek ; rutin konuları içeren bir konuşmaya katılmak ; sıradan konularda ihtiyaçları, beğenileri, görüşleri ve fikirleri anlamak ve dile getirmek ; açıklama talep etmek ve verebilmek.
B1 seviyesi: Bir alandaki çeşitli konular üzerine gerçeğe dayanan bilgileri anlamak, bilgi alışverişinde bulunmak, bilgilerin doğruluğunu tespit etmek ; bilinen bir konu hakkında hazırlık yapmadan bir konuşma gerçekleştirmek ; kişisel görüşleri anlamak, belirtmek ve talep etmek.
B2 seviyesi: İlgi alanı çerçevesinde soyut veya somut konularda ayrıntılı bir sunum ve betimlemeyi anlamak ve yapmak ; bir tartışmaya aktif olarak katılmak ; kendisine tanıdık olan bir konuda kapsamlı bir tartışmayı anlamak, görüşlerini kanıtlarla ortaya koymak ve savunmak.
C1 seviyesi: Kendi alanı dışında olsa bile karmaşık konuları anlamak, bu konular üzerine ayrıntılı ve anlaşılabilir bir betimleme yapmak ve sunum hazırlamak ; karmaşık, soyut veya tanıdık olmayan konulardaki bir tartışmada kolaylıkla söz sahibi olmak.
C2 seviyesi: Yazılı ve sözlü dilde anlatılanların tümünü anlamak ; akıcı, etkili, açık ve net metinler, konuşmalar hazırlamak ; anadili olan kişiyle konuşmalarında kapsamlı sorulara açık, net ve ikna edici yanıtlar vermek ve uygun şekilde konuşmayı devam ettirmek.

Öğrenim kaynakları:

A1 Seviyesi: Edito A1
A2 Seviyesi: Edito A2
B1 Seviyesi: Edito B1
B2 Seviyesi: Edito B2
C1/C2 Seviyeleri:  Alter Ego C1/C2