Dil Seviyeleri

Kişisel, mesleki, eğitim alanlarında ve genel olarak Fransızcaya hakimiyet  seviyesine göre hedeflenen genel beceriler.

 TEMEL

A1 Bildiğim konularda konuşabilirim ve temel bilgileri anlayıp aktarabilirim.

A2  Günlük hayata dair temel kalıpları anlayıp kullanabilirim.

BAĞIMSIZ

B1 Seyahat ederken işimi görebilir, ilgi duyduğum konularda konuşabilir veya bir proje ya da fikir hakkında kısa açıklamalar yapabilirim .

B2 Sosyal, profesyonel ve akademik hayatım hakkında akıcı bir şekilde konuşabilir ve uzun, karmaşık metinleri anlayabilirim.

İLERİ SEVİYE

C1 Soyut ve karmaşık konuları kavrayıp bu konularda konuşabilir, kendimi açık ve detaylı bir şekilde ifade edebilirim.

C2 Tüm sosyal ve kültürel imaları anlayarak, akıcı, net ve detaylı bir şekilde konuşurum.